متن آهنگ Bag$ از $uicideboy$

- $uicideboy$

15 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


میثم ابراهیمی
آرمین
محبوب ترین ها
$uicideboy$

ارسال

ارسال

0.64313387870789Array ( [depedency load] => 0.0015850067138672 [music find] => 0.16925883293152 [t0.1] => 0.16926383972168 [artist musics] => 0.49609589576721 [rate] => 0.50186800956726 [sugesstion] => 0.51367998123169 [sync array] => 0.51394701004028 [titles load] => 0.51423382759094 [comments load] => 0.51466798782349 [best users load] => 0.63829779624939 [before view load] => 0.63829898834229 ) 0.7547