متن آهنگ YA از 李旼赫

یا - 李旼赫

30 👁
You make me high
stay where you are
자고 있던 심장이 뛰게 만들어
Feel so alive
모든 순간 우리 둘 함께라면
너도 알듯이
오늘은 더 뜨거울지 몰라
갓난 아이처럼 하루 종일 Oh ah
Red red red neon sign
우리 둘 사이 불길이 에워싸
걱정 마 물을 줄게
살짝 열린 창 틈으로 See the stars
Baby 말로는 다 표현할 수 없어
Cuz I know baby
이런 느낌 어디에도 없어
더 이상의 말은 안 해도 돼
솔직한 너의 눈빛이면 돼
1분 1초가 다 애틋하게
완전한 우릴 느낄 수 있게
I’m flexin’ with ya
야야야야야야
Yes I’m flexin’ with ya
야야야야야야
Ya ya ya
Welcome to ma world
조금은 낯설지도 Hi
Introducing REDMAN tour
모르는 분도 잘 따라와
피부색 자격이나 지위 남녀노소
그런 건 전혀 상관 NONO해
걍 미쳐서 놀면 돼
흥분되기 쉬움 지금을 느끼면 OK
한번 들어오면 못 빼
중독성에 주의 Warning
더는 웬만한 자극에는
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
기별도 안 갈 테니까
준비해 All day 널 위해서라면
더한 것도 할 수 있어
야야야야 하고 싶은 건 다해 Ya
Baby 말로는 다 표현할 수 없어
Cuz I know baby
이런 느낌 어디에도 없어
더 이상의 말은 안 해도 돼
솔직한 너의 눈빛이면 돼
1분 1초가 다 애틋하게
완전한 우릴 느낄 수 있게
I’m flexin’ with ya
야야야야야야
Yes I’m flexin’ with ya
야야야야야야
Ya ya ya
오늘도 It’s gonna love ya
네 앞에선 다 풀어져 버리고
아주 작은 몸짓 하나까지
날 미치게 해
오늘도 It’s gonna love
내 안에서 자고 있던
그놈이 깨어나면
Maybe we'll just move too fast
그건 자연스러워
피할 수 없다는 사실
너라는 존재는 위험하지
But 멈출 수 없다는 것
또한 분명해 필시 화재 주의
I’m flexin’ with ya
야야야야야야
Yes I’m flexin’ with ya
야야야야야야
Ya ya ya
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

آرش ای پی
زخمی
محبوب ترین ها
李旼赫

ارسال

ارسال

0.37647485733032Array ( [depedency load] => 0.00037693977355957 [music find] => 0.065980911254883 [t0.1] => 0.065984964370728 [artist musics] => 0.24671006202698 [rate] => 0.25441288948059 [sugesstion] => 0.27246308326721 [sync array] => 0.27276492118835 [titles load] => 0.27304005622864 [comments load] => 0.27350997924805 [best users load] => 0.37350797653198 [before view load] => 0.37350988388062 ) 0.4701