متن آهنگ 사랑할수록 (화생방실 클레오파트라) از 金延佑

- 金延佑

21 👁
한참 동안을 찾아가지 않은
저 언덕 너머 거리엔
오래 전 그 모습 그대로 넌
서 있을 것 같아
내 기억보다는 오래돼버린 얘기지
널 보던 나의 그 모습
이제는 내가 널 피하려고 하나
언젠가의 너처럼
이제 너에게 난 아픔이란 걸
너를 사랑하면 할수록
멀리 떠나가도록
스치듯 시간의 흐름 속에
내 기억보다는 오래 돼 버린 얘기지
널 보던 나의 그 모습
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
이제는 내가 널 피하려고 하나
언젠가의 너처럼
이제 너에게 난 아픔이란 걸
너를 사랑하면 할수록
멀리 떠나가도록
스치듯 시간의 흐름 속에
이제 지나간 기억이라고
떠나며 말하던 너에게
시간이 흘러 지날수록
너를 사랑하면 할수록
너에게 난 아픔이었다는 걸
너를 사랑하면 할수록
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حمیرا
کامران مولایی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.28749418258667Array ( [depedency load] => 0.00027608871459961 [music find] => 0.10436010360718 [t0.1] => 0.10436606407166 [artist musics] => 0.20525407791138 [rate] => 0.20938515663147 [sugesstion] => 0.21761608123779 [sync array] => 0.22420406341553 [titles load] => 0.22440910339355 [comments load] => 0.22474718093872 [best users load] => 0.28490614891052 [before view load] => 0.28490805625916 ) 0.3626