متن آهنگ Perfect از 동해 (东海)

- 동해 (东海)

20 👁
Love me Love me Love me Lady
Kiss me Kiss me Kiss me Babe
When I fall in love with you
자꾸 너만 생각해 난
너의 그 미소 웃음소리도
온종일 귓가에 맴돌아
너와 나 단둘이 아주 잠시라도
더 있고 싶어서
같은 거릴 또 걷고 있어
You & I Love 우리
Something 영화같이 우리
너와 함께라면 어디든지
멋진 캐딜락 타고 떠날 거야
꿈만 같은 오늘이 계속 깨지 않고
널 볼 수 있다면 그럴 수 있다면
You're so perfect
넌 내게 완벽해
네게 눈을 뗄 수 없어
나는 이미 Out of Control
My Lady 내게로 와 Babe
계속 너와 걷고 싶어
항상 네 곁에 난 All Day
설명할 수 없는 그런 느낌
너에게만 있는 작은 떨림
더 좋아져 나도 모르게
난 네가 좋아져
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
You & I Love 우리
Something 영화같이 우리
너와 함께라면 어디든지
멋진 캐딜락 타고 떠날 거야
꿈만 같은 오늘이
계속 깨지 않기를 Oh
그럴 수 있다면
You're so perfect
넌 내게 완벽해
네게 눈을 뗄 수 없어
나는 이미 Out of Control
My Lady 내게로 와 Babe
계속 너와 걷고 싶어 항상 네 곁에 난
한 가지만 더 바랄게
우리 모든 시간이 영원하길 바래 난
You're so perfect
You're so perfect perfect
넌 내게 완벽해
내게 완벽한걸
네게 눈을 뗄 수 없어
나는 이미 Out of Control
My Lady 내게로 와 Babe
계속 너와 걷고 싶어
항상 네 곁에 난 All Day
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

اپیکور
پوبن
محبوب ترین ها
동해 (东海)

ارسال

ارسال

0.36201190948486Array ( [depedency load] => 0.0003819465637207 [music find] => 0.041908979415894 [t0.1] => 0.041913986206055 [artist musics] => 0.23338794708252 [rate] => 0.23907709121704 [sugesstion] => 0.25061798095703 [sync array] => 0.25093102455139 [titles load] => 0.25125503540039 [comments load] => 0.25170302391052 [best users load] => 0.35692191123962 [before view load] => 0.35692405700684 ) 0.4724