متن آهنگ 오늘 같은 날엔 از 드레인

- 드레인

25 👁
오늘 같은 날엔
너와 함께 있을래
푸르른 저 하늘 아래
너와 함께 있을래
오늘 같은 날엔
아무 걱정 않을래
흐르는 시냇물 아래
반짝이는 마음 가질래
흔들리는 풍경은 그저
우리들의 이야기 되고
다가오는 폭풍은 그저
또 하나의 노래가 되네
오늘 같은 날엔
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
나와 함께 있어 줄래
희미한 저 달빛 아래
숨겨놨던 마음 비춰 줄래
흔들리는 풍경은 그저
우리들의 이야기 되고
다가오는 폭풍은 그저
또 하나의 노래가 되네
흔들리는 풍경은 그저
우리들의 이야기 되고
다가오는 폭풍은 그저
또 하나의 노래가 되네
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

۲۵ باند
محمد رضا گلزار
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.33319401741028Array ( [depedency load] => 0.00035214424133301 [music find] => 0.027777194976807 [t0.1] => 0.027782201766968 [artist musics] => 0.14255309104919 [rate] => 0.14732503890991 [sugesstion] => 0.15686297416687 [sync array] => 0.16721820831299 [titles load] => 0.16748714447021 [comments load] => 0.16786813735962 [best users load] => 0.3306131362915 [before view load] => 0.33061504364014 ) 0.3861