متن آهنگ Monochrome از 빌리어코스티 (Bily Acoustie)

- 빌리어코스티 (Bily Acoustie)

26 👁
너에게 다시 돌아갈 수가 없어
꿈에서 깨어나지 않아
우두커니 멈춰버린 시간 속
하염없이 서성이네
조금만 날 기다려줘
또 하루가 지나가도
밤이 내려와 하나 둘씩 불을 밝혀줘
우 우
색깔을 잃은 메마른 그림자처럼
언제나 너를 맴돌아
어제의 나를 떠올릴 수가 없어
서서히 흐려져가네
조금만 날 기다려줘
또 하루가 지나가도
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
밤이 내려와 하나 둘씩
불을 밝혀줘
우 우
지나온 저편의 기억들 모두
불을 밝히면 그 자리에
지나온 저편의 시간들 모두
조금만 날 기다려줘
또 하루가 지나가도
밤이 내려와 하나 둘씩 불을 밝혀줘
조금만 날 기다려줘
또 하루가 지나가도
밤이 내려와 하나 둘씩 불을 밝혀
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

اشوان
عماد طالب زاده
محبوب ترین ها
빌리어코스티 (Bily Acoustie)

ارسال

ارسال

0.22196197509766Array ( [depedency load] => 0.00030303001403809 [music find] => 0.026412963867188 [t0.1] => 0.026415824890137 [artist musics] => 0.13429188728333 [rate] => 0.13885498046875 [sugesstion] => 0.14819192886353 [sync array] => 0.15582990646362 [titles load] => 0.15611505508423 [comments load] => 0.1564998626709 [best users load] => 0.2194299697876 [before view load] => 0.21943187713623 ) 0.2714