متن آهنگ Stay with Me از 태양 feat G‐Dragon

- 태양, G‐Dragon

30 👁
그대도 나와 같은 슬픈 표정을 하고 있었잖아
Won’t you stay with me
A-yo what’s up baby girl
오늘따라 더 Beautiful
그 동안 잘 지냈어 어색한 지금 우리 둘
그냥 I just wonder 이 모든 게 낯설어
네가 불편하지 않게 쿨한 척 해 말 걸어
애교 섞인 장난에 올라가는 분위기
때론 진지해도 네겐 가볍게만 들리지
웃기지 어느새 다 빈 Wine & Tea
그 속에 가득 채운 느낌 There’s something
Was so lonely 내 맘을 넌 알잖아
하루 종일 기다려 온 나잖아
일부러 날 밀어내려 강한척하고 있지만
누구보다도 여린 나의 Darling Darling
그대도 나와 같은 슬픈 표정을 하고 있었잖아
Won’t you stay with me 내게로 와
입은 아니라 해도 눈은 날 원한다고 말했잖아
Won’t you stay with me 내게로 와
예전과 같이 밤거리를 둘이서만 걸어
누가 봐도 원래 다정했던 연인들처럼
사람들 많은 클럽 둘이 부비부비
Hey Did you maybe flirt with me a little bit
너는 술에 취해 나는 너의 눈코입 몸에 취해
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
내 귀에 속삭이는 네 숨소리에 마비돼
자 이제 Baby I will take you home
마지막으로 널 한번만 더 세게 안고
그 발코니 이른 아침이었잖아
기억나니 손을 흔들었잖아
그 날의 우리 모습은 너무나 완벽했지만
돌아서 나 혼자 또 다시 Falling Falling
그대도 나와 같은 슬픈 표정을 하고 있었잖아
Won’t you stay with me 내게로 와
입은 아니라 해도 눈은 날 원한다고 말했잖아
Won’t you stay with me 내게로 와
아무런 말도 없이 널 이 순간에 머물게 해줘
오늘밤이 지나면 새로운 날이 시작돼
내게는 너뿐이야 내 사랑은 너 하나뿐이야
Hey 망설이지 말고 그저 이대로 Stay with me
For worse or for better
Just stay with me forever
For worse or for better
Just stay with me forever
그대도 나와 같은 슬픈 표정을 하고 있었잖아
Won’t you stay with me 내게로 와
입은 아니라 해도 눈은 날 원한다고 말했잖아
Won’t you stay with me 내게로 와
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

رضا پیشرو
لیلا فروهر
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.27784585952759Array ( [depedency load] => 0.00036382675170898 [music find] => 0.049681901931763 [t0.1] => 0.049686908721924 [artist musics] => 0.18054699897766 [rate] => 0.18653798103333 [sugesstion] => 0.1972029209137 [sync array] => 0.19741892814636 [titles load] => 0.19770884513855 [comments load] => 0.19818186759949 [best users load] => 0.27512001991272 [before view load] => 0.27512288093567 ) 0.3546