متن آهنگ Mokhtalef از 30Kas

- 30Kas

40 👁
میدونی ک ۳۰ رد نمیده !
پا میشم از سر جام
دورو ور و با نگام دید میزنم
میبینم یکی داره با نقاب،بازی میکنه
نقشی که اصلاً نمیخاد
طرفشم نمیان، میبینَنِش از دور
ترسیدن از اون
عقبشم از دووود پر شده
معلوم نی، چیه تو منظورش تو نمایش
تو رفت و آمدش
از سَر تا آخرش
یه داستان ک تهش،تماشاچی ولش
تنها با خودش
دورش افکارش
میریزه بِهَم اعصابش
مسخرس رفتارش
ک۳ خارش
*
رد میشم ازش
یکی، جلو ترم یه بند میده دستم
که وصله ب خودش و خاستاره ازم که دمبالش برم
اون راهی که بِ نظر خودش اصله
حق بش میدم
ولی بند شو وصل ب ستون میکنم
تا بگذره وقتش
زمان و وقفه ی بندش،بکنه،برداره سَهمِش
یه روزی
جایی ک امنه
بزار خوش باشه بَنده
میرم و یه ذره بعدش
میبینم چند نفر حلقه زدن دورش و دارن گوش میدن
پندش
سرم و میندازم پایین و رد میشم
صحنه پرت میشه سمته
*
نفر
ریتم
دانلود
بعدیی که افتاده جلوم
تلاش وا۳ کوپون و دمباله ی جور آینده ی روشن
ک خوب میشه کلاً همه چیز از دَم
فکراشم درهم
تصمیماشم هر لحظه با هم فرق
افتاده وسط و چرخیدن بَلَد نیست اصلاً طرف
داره میرینه فقط.
هدفاش ریز میشه هر از چندی ک میفهمه
نیست اصلاً در حَدّ
باید ببینی
چقدر ضعیف شده و
زِوارِ زندگیه زیبای زیادش
از دستش دَر.
از لجش زد شكست هر چی بود
عوضش کم،فکر میکنه ک نشه حالش بَد
خوب باز دمش گرم
*
عقبش
من
وایسادم و دارم باغی رو نگاه ک سوزوندن
کنارش وایسادن و دارن باهم حرف
۳دای سوختن برگا تو گوشم زد
درختی ک آتیش گرفته تَنَش و داره ازش اشک
تو چشمه همشون دودش رفت
افتاد روی خودشون آتیشش پخش
گرفت همه جا رو گُر
افتادم و پا شدم سریع و جام و
سمته ی مسیر تا جونم و نجات
جایی که ب خاک میرسم و آروم تر میشم
ولی دورم و نگاه
کله آدما
سوختن و
هوا کِدِر شده دیگه.
،،،
میگذره میره
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلودمحمد نجم
عرفان
محبوب ترین ها
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.094552993774414Array ( [depedency load] => 0.00032496452331543 [music find] => 0.028039932250977 [t0.1] => 0.028043031692505 [artist musics] => 0.054330825805664 [rate] => 0.05922794342041 [sugesstion] => 0.066784858703613 [trends] => 0.067801952362061 [sync array] => 0.068009853363037 [titles load] => 0.06825590133667 [comments load] => 0.068636894226074 [abouts load] => 0.068637847900391 [best users load] => 0.090969800949097 [before view load] => 0.090971946716309 ) 0.1515