متن آهنگ Lower از AMBER feat LUNA

- AMBER, LUNA


7 👁


높이 뜬 달 짙은 이 밤
젖은 거리를 걸어가
찾고 있어 그 어딘가
틀림없이 날 기다릴 공간
나를 부르는 저 문
그 너머의 자유
하얀 달이 저문
그곳에 잠든 너
Lower
You’re so deep babe
Lower
더 깊이 난
Slower
In your dream
Slower
Let me in
Lower
Lower Lower
매일 반복된 꿈
계속되는 이유
넓은 세상의 끝
내게 보여 줄 너
Do it slower babe
Lower


You’re so deep babe
Lower
열어 줘
지금 난
Slower
In your dream
Slower
Let me in
Lower
Lower Lower
Oh 아이처럼 달려가서 난
문을 열고 들어가
환하게 쏟아지는 빛 속에
가장 완벽히 너를 느껴
Do it slower babe
Lower Lower
네게로
지금 난
Let me into you baby
Slower Slower
Lower
Lower Lower

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

مرتضی اشرفی
محمد لطفی
محبوب ترین ها
AMBER feat LUNA

ارسال

ارسال

0.21008896827698Array ( [depedency load] => 0.00029301643371582 [music find] => 0.030604839324951 [t0.1] => 0.030607938766479 [artist musics] => 0.10753083229065 [rate] => 0.11109089851379 [sugesstion] => 0.11686491966248 [sync array] => 0.11703586578369 [titles load] => 0.11725187301636 [comments load] => 0.11757898330688 [best users load] => 0.20823502540588 [before view load] => 0.2082359790802 ) 0.2584