متن آهنگ 꿈사탕 از APRIL

- APRIL


7 👁


설레고 떨리는
두근거리는 이런 맘 모아
지치고 좀 힘들고
누가 뭐라고 하든 좋아
솜사탕 구름 사이로
별들을 따라 걸어가
신나지 않니 믿어지니
나를 따라올래
Yeah Yeah
Why not
알고 싶어져
너와 나의 꿈을 향해
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
Say now
빠라빠빠
모든 게 이뤄지길
외쳐 크게 소리쳐
가슴 터질 것만 같아
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
Say now
빠라빠빠
이제 시작인 걸
Dreaming
너무 눈부셔
Dreaming
매일매일 커져
Dreaming
사랑스런 너의
Dreaming
설레고 떨리는
두근거리는 소원을 모아
별들이 속삭이듯
날 부르는 기억들 따라
세상 속 많은 사람들
숨겨온 작은 소망들
이룬 적 있니
믿어지니 다가갈 수 있게


Yeah Yeah
Why not
알고 싶어져
너와 나의 꿈을 향해
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
Say now
빠라빠빠
모든 게 이뤄지길
외쳐 크게 소리쳐
가슴 터질 것만 같아
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
Say now
빠라빠빠
이제 시작인 걸
Dreaming
지루하잖아 반복되는
하루 또 하루
잠시 멈추고 귀를 기울여봐
어디선가 들리는 소리와
이 노래와 널 위한 소망을
Why not
알고 싶어져
너와 나의 꿈을 향해
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
Say now
빠라빠빠
모든 게 이뤄지길
외쳐 크게 소리쳐
가슴 터질 것만 같아
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
Say now
빠라빠빠
이제 시작인 걸
Dreaming

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سیروان خسروی
محمد رضا گلزار
محبوب ترین ها
APRIL

ارسال

ارسال

0.39260482788086Array ( [depedency load] => 0.00034999847412109 [music find] => 0.16353583335876 [t0.1] => 0.16354203224182 [artist musics] => 0.30260300636292 [rate] => 0.32052493095398 [sugesstion] => 0.32907891273499 [sync array] => 0.32939696311951 [titles load] => 0.32972693443298 [recent load] => 0.33040380477905 [comments load] => 0.33085083961487 [best users load] => 0.39039397239685 [before view load] => 0.39039492607117 ) 0.5253