تصویر آهنگ Hello از Adele

متن و ترجمه آهنگ Hello از Adele

- 520 👁
متن و ترجمه آهنگ Hello از Adele امتیاز 10.0 از 3 نظر


Hello, it's me
سلام،منم...
I was wondering if after all these years you'd like to meet
داشتم فکر میکردم اگه بعد از این همه سال، بخوای‌منو ببینی!
To go over everything
تا همه چیزو پشت سر بذاریم
They say that time's supposed to heal ya
میگن زمان دردا رو دوا میکنه، آره
But I ain't done much healing
ولی من اونقدرا هم خوب نشدم

Hello, can you hear me?
سلام، صدامو میشنوی؟
I'm in California dreaming about who we used to be
من تو کالیفرنیام ، درباره اونچه که قبلٱ بودیم رویا پردازی میکنم
When we were younger and free
وقتی که جوونتر و آزاد بودیم
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت

There's such a difference between us
تفاوت بین ما زیاده
And a million miles
و میلیون ها مایل

Hello from the other side
سلام، از یک سمت دیگه
I must've called a thousand times
تا الان باید هزار بار زنگ زده باشم
To tell you I'm sorry for everything that I've done
که بهت بگم، واسه هرکاری که کردم متاسفم
But when I call, you never seem to be home
اما وقتی زنگ می زدم، انگار هیچوقت خونه نبودیHello from the outside
سلام از بیرون
At least I can say that I've tried
حداقل میتونم بگم که من تلاش کردم
To tell you I'm sorry for breaking your heart
بهت بگم که برای شکستن دلت متاسفم
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
اما مهم نیست

Hello, how are you?
سلام،حالت چطوره؟
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry
ممکنه عادی باشه که از خودم صحبت کنم، متاسفم
I hope that you're well
امیدوارم حالت خوب باشه
Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?
مگه تو از اون شهر رفتی، که توش هیچ اتفاقی نیفتاده ؟

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
It's no secret that the both of us are running out of time
این یه راز نیست که وقتمون داره تموم میشه!

So Hello from the other side
پس سلام از سمت دیگه
I must've called a thousand times
تا الان باید هزار بار زنگ زده باشم
To tell you I'm sorry for everything that I've done
که بهت بگم، واسه هرکاری که کردم متاسفم
But when I call, you never seem to be home
اما وقتی زنگ می زدم، انگار هیچوقت خونه نبودی

Hello from the outside
سلام از بیرون
At least I can say that I've tried
حداقل میتونم بگم که من تلاش کردم
To tell you I'm sorry for breaking your heart
بهت بگم که برای شکستن دلت متاسفم
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
اما مهم نیست

Oooooh, anymore
اوووه، دیگه نه
Oooooh, anymore
اوووه، دیگه نه
Oooooh, anymore
اوووه، دیگه نه


Anymore
نه دیگه

Hello from the other side
سلام، از یک سمت دیگه
I must've called a thousand times
تا الان باید هزار بار زنگ زده باشم
To tell you I'm sorry for everything that I've done
که بهت بگم، واسه هرکاری که کردم متاسفم
But when I call, you never seem to be home
اما وقتی زنگ می زدم، انگار هیچوقت خونه نبودی

Hello from the outside
سلام از بیرون
At least I can say that I've tried
حداقل میتونم بگم که من تلاش کردم
To tell you I'm sorry for breaking your heart
بهت بگم که برای شکستن دلت متاسفم
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
اما مهم نیست

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال