تصویر آهنگ I Miss You از Adele

متن و ترجمه آهنگ I Miss You از Adele

- 1952 👁
متن و ترجمه آهنگ I Miss You از Adele امتیاز 9.5 از 6 نظر


I want every single piece of you
من تمام وجود تورو ميخوام
I want your heaven and your oceans too
من بهشت تو و اقیانوس های تو رو میخوام
Treat me soft but touch me cruel
با من نرم رفتار کن اما ظالمانه لمسم کن
I wanna teach you things you never knew, baby
من میخوام به تو چیز هایی رو یاد بدم که هیچ وقت نمی دونستی،عزیزم
Bring the floor up to my knees
زمین رو تا زانو هام بالا بکش
Let me fall into your gravity
اجازه بده تو جاذبه ات سقوط كنم
Then kiss me back to life to see
بعد منو ببوس تا به زندگی برگردم و ببینم
Your body standing over me
تو كنارم ايستاده اي

Baby, don't let the lights go down
عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن
Baby, don't let the lights go down
عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن
Baby, don't let the lights go down
عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن
Lights go down lights go down
نور ها خاموش بشن،نور ها خاموش بشن
Lights go down lights go down
نور ها خاموش بشن،نور ها خاموش بشن
Down down down
خاموش، خاموش، خاموش

I Miss You when the lights go out
وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه
It illuminates all of my doubts
تمام تردید های من رو بر طرف میکنه
Pull me in, hold me tight, don't let go
منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن
Baby, give me light
عزیزم، بهم روشنایی بده

I Miss You when the lights go out
وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه
It illuminates all of my doubts
تمام تردید های من رو بر طرف میکنه
Pull me in, hold me tight, don't let go
منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن
Baby, give me light
عزیزم، بهم روشنایی بدهI love the way your body moves
از طرز حركات بدنت خوشم مياد
Towards me from across the room
از مقابل اتاق به سمت من میاد
Brushing past my every groove
تموم شيار هاي منو به ارامي نوازش ميدي
No one has me like you do, baby
هیچ کس منو اونطوری که تو داری نداره، عزیزم
Bring your heart I'll bring my soul
تو قلبت رو بیار من روحمو میارم
But be delicate with my ego
اما با من به خوبي رفتار كن
I want to step into your great unknown
من میخوام به ناشناخته بزرگت قدم بذارم
With you and me setting the tone
من و تو داريم لحنو تنظيم ميكنيم

Baby, don't let the lights go down
عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن
Baby, don't let the lights go down
عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن
Baby, don't let the lights go down
عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن
Lights go down lights go down
نور ها خاموش بشن،نور ها خاموش بشن
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Lights go down lights go down
نور ها خاموش بشن،نور ها خاموش بشن
Down down down
خاموش، خاموش، خاموش

I Miss You when the lights go out
وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه
It illuminates all of my doubts
تمام تردید های من رو بر طرف میکنه
Pull me in, hold me tight, don't let go
منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن
Baby, give me light
عزیزم، بهم روشنایی بده

I Miss You when the lights go out
وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه
It illuminates all of my doubts
تمام تردید های من رو بر طرف میکنه
Pull me in, hold me tight, don't let go
منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن
Baby, give me light
عزیزم، بهم روشنایی بده

We play so dirty in the dark
ما توی تاریکی خیلی کثیف بازی می کینم
Cause we are living worlds apart
چون ما داريم تو دو دنياي جدا گانه زندگي ميكنيم
It only makes it harder, baby
این تنها کار رو سخت تر میکنه
It only makes it harder, baby
این تنها کار رو سخت تر میکنه
Harder, baby harder, baby harder, baby harder, baby
سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم

I Miss You when the lights go out
وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه


It illuminates all of my doubts
تمام تردید های من رو بر طرف میکنه
Pull me in, hold me tight, don't let go
منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن
Baby, give me light
عزیزم، بهم روشنایی بده

I Miss You when the lights go out
وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه
It illuminates all of my doubts
تمام تردید های من رو بر طرف میکنه
Pull me in, hold me tight, don't let go
منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن
Baby, give me light
عزیزم، بهم روشنایی بده

Ooh (I Miss You)
اوه ، دلم برات تنگ شده
Ooh (I Miss You)
اوه ، دلم برات تنگ شده
Ooh (I Miss You)
اوه ، دلم برات تنگ شده
Ooh (I Miss You)
اوه ، دلم برات تنگ شده
Ooh (I Miss You)
اوه ، دلم برات تنگ شده
Ooh (I Miss You)
اوه ، دلم برات تنگ شده
Ooh (I Miss You)
اوه ، دلم برات تنگ شده

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال