متن آهنگ Toys in the Attic از Aerosmith

- Aerosmith


4 👁


In the attic lights
Voices scream
Nothing seen
Real's the dream

Leaving the things that are real behind
Leaving the things that you love from mind
All of the things that you learned from fears
Nothing is left for the years
Voices scream
Nothing seen
Real's the dream

Toys, toys, toys
In the attic
Toys, toys, toys
In the attic
Toys, toys, toys
In the attic


Toys, toys, toys

In the attic lights
Voices scream
Nothing seen
Real's the dream


Leaving the things that are real behind
Leaving the things that you love from mind
All of the things that you learned from fears
Nothing is left for the years
Voices scream
Nothing seen
Real's the dream

Toys, toys, toys
In the attic

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.18530297279358Array ( [depedency load] => 0.0003349781036377 [music find] => 0.055907964706421 [t0.1] => 0.055913925170898 [artist musics] => 0.13545489311218 [rate] => 0.13906598091125 [sugesstion] => 0.14501810073853 [sync array] => 0.14523100852966 [titles load] => 0.14548492431641 [recent load] => 0.14601111412048 [comments load] => 0.14637494087219 [best users load] => 0.1832320690155 [before view load] => 0.18323302268982 ) 0.2366