متن آهنگ Faina از Akcent feat L.I.V.

- Akcent, L.I.V.


17 👁


Faina
The way you touch me baby
I can touch the sky
You keep me going crazy
Please don't say goodbye!!

Ai shina shina shins hopa shina shina na nai (x3)
Faina faina faina faina-na-na (x4)
It's just the way you are!

I'm searching for some anwers
But they can't be found
The world is getting crazy
Please just say it loud!Ai shina shina shins hopa shina shina na nai (x3)
Faina faina faina faina-na-na (x4)
It's just the way you are!!

The way you touch me baby
I can touch the sky
You keep me going crazy
Please don't say goodbye!!

Ai shina shina shins hopa shina shina na nai (x3)
Faina faina faina faina-na-na (x4)
It's just the way you are!!

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.15741300582886Array ( [depedency load] => 0.0003199577331543 [music find] => 0.031538009643555 [t0.1] => 0.031552076339722 [artist musics] => 0.10557913780212 [rate] => 0.10945701599121 [sugesstion] => 0.11548209190369 [sync array] => 0.11571097373962 [titles load] => 0.11597204208374 [recent load] => 0.11651492118835 [comments load] => 0.11688303947449 [best users load] => 0.15546298027039 [before view load] => 0.1554651260376 ) 0.2110