متن آهنگ I Have But One Heart از Al Martino

I Have But One Heart - Al Martino


14 👁


I have but one heart, this heart I bring you
I have but one heart to share with you
I have but one dream that I can cling to
You are the one dream I pray comes true
My darling, until I saw you, I never felt this way
And nobody else before you, ever has heard me say
You are my one love, my life I live for you
I have but one heart to give to you

Dicimo o mari, facimu l'amore
A curi a curi che ci passa


Ca u mare parla e na' carezza
Ma a tia la brezza, fina murir
You are my one love, my love I live for you
I have but one heart to give to you

Let us tell the sea that we are making love
Heart to heart till the end of time
Because the sea whispers and caresses us
So does the breeze till the time we die

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

بابک مافی
حصین
محبوب ترین ها
Al Martino

ارسال

ارسال

0.28301095962524Array ( [depedency load] => 0.00035285949707031 [music find] => 0.044348955154419 [t0.1] => 0.044353008270264 [artist musics] => 0.2609658241272 [rate] => 0.26804995536804 [sugesstion] => 0.27631998062134 [sync array] => 0.27657604217529 [titles load] => 0.27687001228333 [recent load] => 0.27762603759766 [comments load] => 0.27802586555481 [best users load] => 0.27892804145813 [before view load] => 0.27892899513245 ) 0.3841