متن آهنگ Worth It از Alan Silvestri

- Alan Silvestri

18 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


بهرام
ناصر زینعلی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.37770700454712Array ( [depedency load] => 0.00037598609924316 [music find] => 0.045960903167725 [t0.1] => 0.045965909957886 [artist musics] => 0.25350499153137 [rate] => 0.26147389411926 [sugesstion] => 0.27441096305847 [sync array] => 0.27469396591187 [titles load] => 0.27498507499695 [comments load] => 0.27568507194519 [best users load] => 0.3748619556427 [before view load] => 0.37486386299133 ) 0.4669