متن و ترجمه آهنگ Alone (restrung) از Alan Walker

تنها - Alan Walker

59 👁
Lost in your mind
تو ذهنت گم شدم

I wanna know
میخوام بدونم

Am I losing my mind?
دارم عقلمو از دست میدم؟

Never let me go
هیچوقت اجازه نده که برم

If this night is not forever
اگه امشب واسه همیشه نیست

At least we are together
درنهایت ما باهمیم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

Anywhere, whenever
هرجایی هروقت

Apart, but still together
یه تیکه اما هنوز باهم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

? @Alan_Walker_Music
الن واکر موزیک.

Unconscious mind
ذهن ناخوداگاه

I'm wide awake
من کاملا بیدار هستم

Wanna feel one last time
میخوام یبار برای بار اخر احساس کنم

ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
Take my pain away
درد را از من دور کن

If this night is not forever
اگه امشب واسه همیشه نیست

At least we are together
درنهایت ما باهمیم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

Anywhere, whenever
هرجایی هروقت

Apart, but still together
یه تیکه اما هنوز باهم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

? @Alan_Walker_Music
الن واکر موزیک.

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

I know I'm not alone
میدونم که تنها نیستم

I'm not alone, I'm not alone
تنها نیستم تنها نیستم

I'm not alone, I know I'm not alone
تنها نیستم میدونم که تنها نیستم

I'm not alone, I'm not alone
تنها نیستم تنها نیستم

I'm not alone, I know I'm not alone
تنها نیستم میدونم که تنها نیستم

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

مشارکت کنندگان

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.37274098396301Array ( [depedency load] => 0.00036716461181641 [music find] => 0.06974196434021 [t0.1] => 0.069746971130371 [artist musics] => 0.22476601600647 [rate] => 0.23390007019043 [sugesstion] => 0.24852514266968 [sync array] => 0.2487461566925 [titles load] => 0.24902200698853 [comments load] => 0.24946308135986 [best users load] => 0.345782995224 [before view load] => 0.34578514099121 ) 0.4607