متن آهنگ Veneno de Serpiente از Alexis Vazquez

Veneno de Serpiente - Alexis Vazquez


7 👁


Una piedra que respira
Veneno de serpiente
Por el camino del viento
Voy soplando aguardiente
(Te, te, te...)
Una piedra que respira
Veneno de serpiente
Por el camino del viento


Voy soplando aguardiente
(Te, te, te...)
Voy soplando aguardiente
(Instrumental)
Una piedra que respira


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ماکان بند
رضا صادقی
محبوب ترین ها
Alexis Vazquez

ارسال

ارسال

0.39067101478577Array ( [depedency load] => 0.0003659725189209 [music find] => 0.18271398544312 [t0.1] => 0.18271899223328 [artist musics] => 0.37222409248352 [rate] => 0.3753969669342 [sugesstion] => 0.38390207290649 [sync array] => 0.38423204421997 [titles load] => 0.38453388214111 [recent load] => 0.38535904884338 [comments load] => 0.38575291633606 [best users load] => 0.38653993606567 [before view load] => 0.38654208183289 ) 0.4657