تصویر آهنگ متن آهنگ Dar Havaye Tou از Alireza Eftekhari از Alireza Eftekhari

متن آهنگ Dar Havaye Tou از Alireza Eftekhari

در هوایه تو - Alireza Eftekhari


178 👁


یارا یارا گاهی دل ما را
به چراغ نگاهی روشن کن
چشم تار دل را چو مسیحا
به دمیدن آهی روشن کن

بی تو برگی زردم
به هوای تو می گردم
که مگر بیافتم در پایت
ای نوای نایم
به هوای تو می آیم
که دمی نفس کنم
تازه در هوایت

بی تو برگی زردم
به هوای تو می گردم
که مگر بیافتم در پایت
ای نوای نایم
به هوای تو می آیم
که دمی نفس کنم
تازه در هوایت

به نسیم کویت ای گل
به شمیم مویت ای گل
در سینه داغی دارم
از لاله باغی دارم
با یادت ای گل هر شب
در دل چراغی دارم

باغم بهارم باش
موجم کنارم باش

ای پادشه خوبان
داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد
وقت است که بازآییمشتاقی و مهجوری
دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد
پایانِ شکیبایی

به نسیم کویت ای گل
به شمیم مویت ای گل
در سینه داغی دارم
از لاله باغی دارم
با یادت ای گل هر شب
در دل چراغی دارم

باغم بهارم باش
موجم کنارم باش

بی تو برگی زردم
به هوای تو می گردم
که مگر بیافتم در پایت
ای نوای نایم
به هوای تو می آیم
که دمی نفس کنم
تازه در هوایت

بی تو برگی زردم
به هوای تو می گردم
که مگر بیافتم در پایت
ای نوای نایم
به هوای تو می آیم
که دمی نفس کنم
تازه در هوایت
تا فدا کنم جان و دل برایت


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

رضا پیشرو
زخمی
محبوب ترین ها
Alireza Eftekhari

ارسال

ارسال

0.33304810523987Array ( [depedency load] => 0.00027012825012207 [music find] => 0.013138055801392 [t0.1] => 0.013139963150024 [artist musics] => 0.088526010513306 [rate] => 0.092112064361572 [sugesstion] => 0.098174095153809 [sync array] => 0.098376035690308 [titles load] => 0.098647117614746 [comments load] => 0.0990149974823 [best users load] => 0.19033598899841 [before view load] => 0.19033813476562 ) 0.3810