متن آهنگ The End Is Here از Alter Bridge

- Alter Bridge

26 👁
Endless days we search for what we hold inside
So hard to find
Luck turns, will the fallen ever reach within
And rise again?

For the rest of my life
I will find the answers that were always here
I will find the meaning this time
I will fight the end 'til the end is here

ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
Wasted time with words that seem to break our will
They bind us still
Without a care, they tarnish what we hold so dear
What was once so clear

For the rest of my life
I will find the answers that were always here
I will find the meaning this time
I will fight the end 'til the end is here
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.28883218765259Array ( [depedency load] => 0.00061202049255371 [music find] => 0.036597013473511 [t0.1] => 0.036601066589355 [artist musics] => 0.17729210853577 [rate] => 0.18194317817688 [sugesstion] => 0.19654417037964 [sync array] => 0.1968150138855 [titles load] => 0.19737005233765 [comments load] => 0.19805002212524 [best users load] => 0.28275918960571 [before view load] => 0.28276014328003 ) 0.3612