تصویر آهنگ متن آهنگ دیوونه از امیر عباس گلاب از امیر عباس گلاب

متن آهنگ دیوونه از امیر عباس گلاب

Divooneh - Amirabbas Golab


148 👁


ﺑﺮﺍﺕ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻣﺮﺩﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﮔﯿﺮﺍﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻩ
ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﮔﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺷﺖ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﻢ
ﭼﻘﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻭ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺷﺖ

ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ! ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻣﻦ ﺯﻭﻝ ﻧﺰﻥ
ﭼﺮﺍ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ
ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻡ که ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﯽ
ﭼﺮﺍ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ

ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍﺟﺒﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ


ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ
ﺍﮔﻪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ﺑﺸﯽ
ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯽﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﺬﺭﯼ
ﻭﺍﺳﺖ ﺑﺪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﺳﺨﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻩ
ﺁﺭﻩ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﯽ
ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﻋﻤﺮﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻣﻦ ﺯﻭﻝ ﻧﺰﻥ
ﭼﺮﺍ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ
ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻡ که ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﯽ
ﭼﺮﺍ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻣﻦ ﺯﻭﻝ ﻧﺰﻥ
ﭼﺮﺍ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ خودت


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
به ما کمک کنید
اگر فایل این اثر را در اختیار دارید برای اشتراک گذاری با بقیه کاربران، آن را برای ما ارسال کنید

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.31187796592712Array ( [depedency load] => 0.00029206275939941 [music find] => 0.014776945114136 [t0.1] => 0.014779090881348 [artist musics] => 0.085570096969604 [rate] => 0.088989019393921 [sugesstion] => 0.094665050506592 [sync array] => 0.094851016998291 [titles load] => 0.095111131668091 [comments load] => 0.095468044281006 [best users load] => 0.18392896652222 [before view load] => 0.18393111228943 ) 0.3622