متن آهنگ Nimeye Penhan از Amirhossein Eftekhari

- Amirhossein Eftekhari

59 👁

جان تو و جان دلم، نیمه‌ی پنهان دلم
من کران تا کران آمدم بی‌نشان
یک نشانه بفرست گر ز من کردی یاد
بوسه‌ای دست باد عاشقانه بفرست
عاشقانه بفرست

رفتی و خزان شد، گریه بی امان شد
دل ز هر چه ترسید، عاقبت همان شد
غیر مردنم نیست دل‌خوشی، نگارا
دل‌خوش توام که می‌کشی تو ما را

از من به غیر از خبری، چیزی نمانده ببری، دگر چه خواهی؟
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
به قصد جان من بیا، ولی بیا بکش مرا به هر گناهی
به هر گناهی

رفتی و خزان شد، گریه بی امان شد
دل ز هر چه ترسید، عاقبت همان شد
غیر مردنم نیست دل‌خوشی، نگارا
دل‌خوش توام که می‌کشی تو ما را

رفتی و خزان شد، گریه بی امان شد
دل ز هر چه ترسید، عاقبت همان شد
غیر مردنم نیست دل‌خوشی، نگارا
دل‌خوش توام که می‌کشی تو ما را
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

1.0520930290222Array ( [depedency load] => 0.00034904479980469 [music find] => 0.71571493148804 [t0.1] => 0.71572184562683 [artist musics] => 0.82492995262146 [rate] => 0.82937002182007 [sugesstion] => 0.83882093429565 [sync array] => 0.84928703308105 [titles load] => 0.84954500198364 [comments load] => 0.84993004798889 [best users load] => 1.0496699810028 [before view load] => 1.0496718883514 ) 1.1237