متن آهنگ Theme From Poldark از Anne Dudley feat Anne Dudley feat The Chamber Orchestra Of London

- Anne Dudley, Christian Garrick, The Chamber Orchestra Of London


11 👁


INSTRUMENTAL
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


محسن لرستانی
محسن ابراهیم زاده
محبوب ترین ها
Anne Dudley feat Anne Dudley feat The Chamber Orchestra Of London

ارسال

ارسال

0.94700312614441Array ( [depedency load] => 0.00032711029052734 [music find] => 0.75531005859375 [t0.1] => 0.75531601905823 [artist musics] => 0.83454918861389 [rate] => 0.83819508552551 [sugesstion] => 0.84462118148804 [sync array] => 0.84481906890869 [titles load] => 0.84507012367249 [comments load] => 0.84544801712036 [best users load] => 0.94508504867554 [before view load] => 0.94508719444275 ) 0.9987