متن آهنگ I Put a Spell on You از Annie Lennox

- Annie Lennox

38 👁
I put a spell on you
Because you're mine

You better stop the things you do
I ain't lyin'
No I ain't lyin'

You know I can't stand it
You're runnin' around
You know better daddy
I can't stand it cause you put me down
Oh oh

I put a spell on you
Because you're mine
Oh oh

You know I can't stand it
You're runnin' around
You know better daddy
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I can't stand it cause you put me down
Oh oh

I put a spell on you
Because you're mine

You know I love you
I love you
I love you
I love you anyhow
And I don't care if you don't want me
I'm yours right now

I put a spell on you
Because you're mine

Because you're mine
Because you're mine
Oooh yeah
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

امیر عظیمی
داریوش
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.38896298408508Array ( [depedency load] => 0.00032997131347656 [music find] => 0.041652917861938 [t0.1] => 0.041656970977783 [artist musics] => 0.16936707496643 [rate] => 0.17413401603699 [sugesstion] => 0.18367505073547 [sync array] => 0.19459009170532 [titles load] => 0.19486403465271 [comments load] => 0.19526195526123 [best users load] => 0.38505291938782 [before view load] => 0.38505506515503 ) 0.4453