متن آهنگ Somos novios از Armando Manzanero

- Armando Manzanero

23 👁
Somos novios
Pues los dos sentimos mutuo amor profundo
Y con eso ya ganamos
Lo más grande de este mundo

Nos amamos, nos besamos
Como novios nos deseamos
Y hasta a veces sin motivo
Sin razón nos enojamos

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Somos novios
Mantenemos un cariño limpio y puro
Como todos, procuramos
El momento más obscuro
Para hablarnos, para darnos él mas dulce de los besos
Recordar de que color son los cerezos
Sin hacer mas comentarios
Somos novios, somos novios
Somos novios, somos novios
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

اشوان
محسن چاوشی
محبوب ترین ها
Armando Manzanero

ارسال

ارسال

0.40762805938721Array ( [depedency load] => 0.00032901763916016 [music find] => 0.0261390209198 [t0.1] => 0.026142120361328 [artist musics] => 0.20250415802002 [rate] => 0.20713806152344 [sugesstion] => 0.2168071269989 [sync array] => 0.23944616317749 [titles load] => 0.23975706100464 [comments load] => 0.24025917053223 [best users load] => 0.40512204170227 [before view load] => 0.40512323379517 ) 0.4615