متن آهنگ Hard To Say Goodbye از Bae Jin Young

- Bae Jin Young

31 👁
오늘 너의 기분은 어때
내가 없는 너는 어떨까
행복했던 우리는 이제
볼 수 없다는 게
어색하기만 한데
끝을 받아들이기가 어려워

I love you
너를 사랑한단 말
I need you
네가 필요하단 말
너에게 아직 하지 못해서
벽에 기댄 채로
추억을 떠올려봐

You, I‘m sorry to you

밤이 오지 않았으면 해
아침이 와도 밝지가 않아
너와 걸었던 모든 거리에
추억이 남아서
후회가 되는 건지
마음이 아파

I love you
너를 사랑한단 말
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
I need you
네가 필요하단 말
너에게 아직 하지 못 해서
벽에 기댄 채로
추억을 떠올려봐

다시 돌아 갈 수는 없을까
다툰 것처럼 널
안아 줄 순 없을까
더는 되돌리고 싶어
처음 너를 마주했던 그때로

I love you
많이 사랑한다고
I love you
너무 보고 싶은데
I need you
안아주고 싶은데

너에게 잘해주지 못해서
너를 뒤로 한 채
추억만 떠올려봐

I‘m sorry to you
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

مهراب
فریدون آسرایی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.341059923172Array ( [depedency load] => 0.0003669261932373 [music find] => 0.043474912643433 [t0.1] => 0.043479919433594 [artist musics] => 0.20197200775146 [rate] => 0.21002388000488 [sugesstion] => 0.22493410110474 [sync array] => 0.22518587112427 [titles load] => 0.22547292709351 [comments load] => 0.22594690322876 [best users load] => 0.33848309516907 [before view load] => 0.33848404884338 ) 0.4679