متن آهنگ Without You از BEAST

- BEAST

38 👁
가파른 내 삶 속에
날이 선 내 운명 속에
꿈결처럼 그림처럼
넌 그렇게 날 살게 해
내 몫이던 전쟁 같은 눈물
그 절망 끝에서
너의 온기 네 숨결 물들면
난 다시 숨 쉴 수 있어
널 못 보게 눈을 가려도
널 못 듣게 귀를 막아도
더욱 선명해지는 이 사랑을
원망하고 또 원한다
나비처럼 내 품에 날아와
지친 나의 영혼을 감싸준
널 밀어낸 후에야 알게 됐어
못쓰게 된 내 가슴을
저 하늘이 내 목숨 데려갈
그때까지라도
내 손 닿을 그곳에 있어줘
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
오늘보다 더 가까이
널 못 보게 눈을 가려도
널 못 듣게 귀를 막아도
더욱 선명해지는 이 사랑을
원망하고 또 원한다
나비처럼 내 품에 날아와
지친 나의 영혼을 감싸준
널 밀어낸 후에야 알게 됐어
못쓰게 된 내 가슴을
검게 물든 밤을 걷어
빛 속으로 날 데려가 줘
나를 다시 살게 한 기적 같은 사랑
찬란한 네 품으로
너 없이는 나 살 수가 없어
너 없이는 나 안 될 것 같아
널 밀어낸 후에야 알게 됐어
못쓰게 된 내 가슴을
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

لیلا فروهر
سیما بینا
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.2325119972229Array ( [depedency load] => 0.00034809112548828 [music find] => 0.027822971343994 [t0.1] => 0.027826070785522 [artist musics] => 0.14074397087097 [rate] => 0.14553093910217 [sugesstion] => 0.15467596054077 [sync array] => 0.16241812705994 [titles load] => 0.16267895698547 [comments load] => 0.16315507888794 [best users load] => 0.23014712333679 [before view load] => 0.23014807701111 ) 0.2875