متن آهنگ I Wish You a Merry Christmas از Bing Crosby

I Wish You a Merry Christmas - Bing Crosby


3 👁


I wish you a Merry Christmas;
I wish you a Merry Christmas;
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Oh, bring us some figgy pudding;
Oh, bring us some figgy pudding;
Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here

We won't go until we got some;
We won't go until we got some;
We won't go until we got some, so bring some out hereWe wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Oh, bring us some figgy pudding;
Oh, bring us some figgy pudding;
Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

امین رستمی
فریدون آسرایی
محبوب ترین ها
Bing Crosby

ارسال

ارسال

0.23288297653198Array ( [depedency load] => 0.00035190582275391 [music find] => 0.032522916793823 [t0.1] => 0.032526969909668 [artist musics] => 0.21518278121948 [rate] => 0.22076892852783 [sugesstion] => 0.22658491134644 [sync array] => 0.2268009185791 [titles load] => 0.22706484794617 [recent load] => 0.2295618057251 [comments load] => 0.22993278503418 [best users load] => 0.23074579238892 [before view load] => 0.23074698448181 ) 0.3175