متن آهنگ I Wish You a Merry Christmas از Bing Crosby

- Bing Crosby

15 👁
I wish you a Merry Christmas;
I wish you a Merry Christmas;
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Oh, bring us some figgy pudding;
Oh, bring us some figgy pudding;
Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here

We won't go until we got some;
We won't go until we got some;
We won't go until we got some, so bring some out here

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Oh, bring us some figgy pudding;
Oh, bring us some figgy pudding;
Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

میثم ابراهیمی
محمدرضا هدایتی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.40273308753967Array ( [depedency load] => 0.00037407875061035 [music find] => 0.06310510635376 [t0.1] => 0.063110113143921 [artist musics] => 0.27228212356567 [rate] => 0.28082609176636 [sugesstion] => 0.29206609725952 [sync array] => 0.29231905937195 [titles load] => 0.29260611534119 [comments load] => 0.29301714897156 [best users load] => 0.3998281955719 [before view load] => 0.39983010292053 ) 0.5132