متن آهنگ Determinism And Probability از Bomrani feat Martin Shamoonpour

- Bomrani, Martin Shamoonpour

51 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.39216303825378Array ( [depedency load] => 0.00038719177246094 [music find] => 0.11288809776306 [t0.1] => 0.11289405822754 [artist musics] => 0.27178001403809 [rate] => 0.28026413917542 [sugesstion] => 0.2938220500946 [sync array] => 0.29582405090332 [titles load] => 0.2966091632843 [comments load] => 0.29705810546875 [best users load] => 0.38811421394348 [before view load] => 0.38811612129211 ) 0.4932