متن آهنگ Kahkeshaan E Eshgh از Bomrani

- Bomrani

32 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.62949109077454Array ( [depedency load] => 0.0003361701965332 [music find] => 0.33560705184937 [t0.1] => 0.33561205863953 [artist musics] => 0.42060112953186 [rate] => 0.42536020278931 [sugesstion] => 0.43532419204712 [sync array] => 0.45347905158997 [titles load] => 0.45374417304993 [comments load] => 0.45413422584534 [best users load] => 0.62684202194214 [before view load] => 0.62684416770935 ) 0.6821