متن و ترجمه آهنگ Khiaboona از Bomrani

Khiaboona - Bomrani


78 👁


وقتی تو این خیابونا
تو کوچه پس کوچه ها
راه می رم تو رویاهام
رویاهای بی صدام
قل می خورم توشون
غش می کنم توشون
ول می کنم پامو می رم
خیابونا قشنگ می شن
رنگو وارنگ می شن
آدما همه برام
قوم و خویشن
با خودم می گم باز از اون روزاست
! داد می زنم پاشو ، اینا همش یه رویاست
می مونم تو رویاهام
می میرم تو رویاهام
گم می شم توشون غرق می شم
این جا پشت پام ردی نیست
راه برگشتی نیست
گم شده ام
من غرق شده ام
یه روز تو رویاهام مردم
برم نمی گردم
به هر چیز واقعی هنوز می خندم
با خودم می گم باز از اون روزاست
داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجاست؟
یه روز تو خیابونا
تو کوچه پس کوچه ها
حس می کنم تو رو خیال می کنم


کنارم راه می ری
کنارم می خندی می خندی
ول می کنم پامو می رم
خیابونا قشنگ می شن
رنگو وارنگ می شن
آدما همه برام
قوم و خویشن
با خودم می گم باز از اون روزاست
! داد می زنم پاشو ، اینا همش یه رویاست
می مونم تو رویاهام
می میرم تو رویاهام
گم می شم توشون غرق می شم
این جا پشت پام ردی نیست
راه برگشتی نیست
گم شده ام
من غرق شده ام
یه روز تو رویاهام مردم
برم نمی گردم
به هر چیز واقعی هنوز می خندم
با خودم می گم باز از اون روزاست
داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجاست؟
با خودم می گم باز از اون روزاست
داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجااااااااست؟
یه روز تو خیابونا
تو کوچه پس کوچه ها
حس می کنم تو رو خیال می کنم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
به ما کمک کنید
اگر فایل این اثر را در اختیار دارید برای اشتراک گذاری با بقیه کاربران، آن را برای ما ارسال کنید

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.32617902755737Array ( [depedency load] => 0.00034904479980469 [music find] => 0.020894050598145 [t0.1] => 0.020898103713989 [update views] => 0.021131038665771 [parse] => 0.085304975509644 [load lyrics data] => 0.14378499984741 [artist musics] => 0.30636811256409 [rate] => 0.30942606925964 [sugesstion] => 0.31958198547363 [sync array] => 0.31978797912598 [titles load] => 0.32004189491272 [recent load] => 0.32059693336487 [comments load] => 0.32094311714172 [best users load] => 0.32157111167908 [before view load] => 0.32157206535339 ) 0.4195