تصویر آهنگ متن آهنگ Leaving and Passing By از Bomrani feat Mahyar Tahmasebi از Bomrani feat Mahyar Tahmasebi

متن آهنگ Leaving and Passing By از Bomrani feat Mahyar Tahmasebi

- Bomrani, Mahyar Tahmasebi

90 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.40041303634644Array ( [depedency load] => 0.00046896934509277 [music find] => 0.039007186889648 [t0.1] => 0.039011001586914 [artist musics] => 0.23585915565491 [rate] => 0.2411961555481 [sugesstion] => 0.25231599807739 [sync array] => 0.25256013870239 [titles load] => 0.25288605690002 [comments load] => 0.25339913368225 [best users load] => 0.39344811439514 [before view load] => 0.39345002174377 ) 0.5485