تصویر آهنگ متن آهنگ Leaving and Passing By از Bomrani feat Mahyar Tahmasebi از Bomrani feat Mahyar Tahmasebi

متن آهنگ Leaving and Passing By از Bomrani feat Mahyar Tahmasebi

- Bomrani, Mahyar Tahmasebi

103 👁دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.16647601127625Array ( [depedency load] => 0.00035405158996582 [music find] => 0.027297973632812 [t0.1] => 0.027301073074341 [artist musics] => 0.055233001708984 [rate] => 0.060517072677612 [sugesstion] => 0.068360090255737 [sync array] => 0.10355496406555 [titles load] => 0.10379600524902 [comments load] => 0.10419702529907 [best users load] => 0.1628041267395 [before view load] => 0.16280508041382 ) 0.2168