متن آهنگ Mardomi از Bomrani

- Bomrani

177 👁
آدما شادن آزادن
مثل پرنده ها تو باد
می رقصن می خندن آزادِ آزاد
آدما خوبن محبوبن
با صلابت و هدف
دست به دست هم میرن همه تو یه صف
آدما نیکن یونیکن
شیک و رمانتیک
پاک، ساده، سر به زیر و افتاده
از دور چه زیبان
عشّاق در باران
انگار مستن بودهن تا ابد هستن
من خوردم به تو
به رگهای چشمات
من خوردم به تو
به سرمای دستات
من خوردم به تو
به آجر به سنگ
به دیوار سخت
به چرخای لنگ
من خوردم به تو
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
آدما گرمن نرمن
انسانهای والا
پله پله اوج میگیرن
از پایین به بالا
غلت میخورن تو عشق تو رویا
تو هوای خوب و آبی دریا
آدما ماهن آگاهن
یاران شفیق
ساقیان محبت و منجیان قریب
سایه های بلند در افق های دور
صحنه های کشدار و لحظه های عبور
من خوردم به تو
به رگ های چشمهات
من خوردم به تو
به سرمای دستهات
من خوردم به تو
به آجر به سنگ
به دیوار سخت
به چرخای لنگ

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.16369199752808Array ( [depedency load] => 0.00032997131347656 [music find] => 0.013935089111328 [t0.1] => 0.013941049575806 [artist musics] => 0.041096925735474 [rate] => 0.046108961105347 [sugesstion] => 0.054002046585083 [sync array] => 0.099553108215332 [titles load] => 0.099816083908081 [comments load] => 0.10024213790894 [best users load] => 0.16012501716614 [before view load] => 0.16012692451477 ) 0.2182