تصویر آهنگ متن آهنگ Tanhaye Tanha از Bomrani از Bomrani

متن آهنگ Tanhaye Tanha از Bomrani

- Bomrani

86 👁
درختان که سرسبزند علف ها که می رقصند
باد که میپیچد در تن بیشه زار و می گذرد و من
تنها می مونم تنها می مونم
روز ها که پر رنگ اند
مردم که در حال خنده اند آسمون یک دست آبی ابری بر پیکر ندارد و من
تنها می مونم تنها می مونم
تنها
من تنهای تنها ، می گذرم ، از میان روز و شب
بی آنکه کنار تو باشم
من تنهای تنها ، می گذرم ، از میان روز و شب
بی آنکه کنار تو باشم
گل های مست بهاری می خندند با بی قراری
می پاشند ابر بر بام آسمون خراشان خالی و من
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
تنها می مونم تنها می مونم
تنها
شاخ و برپ درخت همسایه سر دوانده بر فراز کوچه
نقش می گردد سایه زیر پای یاری که رفته و
تنها می مونم تنها می مونم
تنها می مونم تنها می مونم
من تنهای تنها ، می گذرم ، از میان روز و شب
بی آنکه کنار تو باشم
من تنهای تنها ، می گذرم ، از میان روز و شب
بی آنکه کنار تو باشم

ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.34432005882263Array ( [depedency load] => 0.001629114151001 [music find] => 0.026614189147949 [t0.1] => 0.026618003845215 [artist musics] => 0.20939207077026 [rate] => 0.21624612808228 [sugesstion] => 0.22782301902771 [sync array] => 0.22806215286255 [titles load] => 0.22833609580994 [comments load] => 0.22876620292664 [best users load] => 0.33904314041138 [before view load] => 0.33904600143433 ) 0.4374