متن آهنگ To Kojayi? از Bomrani

- Bomrani

37 👁
چراغ دو چشم من آن شب تا به سحرگه سوسو میزد
هر مژه از عشق او میزد، خاطره آن گیسو راه من از هر سو میزد
میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی
بیتو امشب از گیتارم کی برخیزد آوایی
تو کجایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی
کی باشدت ای بیخبر از رنج ما پروایی
تو کجایی تو کجایی در خلوت تنهاییام
کی مانده از عشقت به جز افسانه و رویایی
میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی
بیتو امشب از گیتارم کی برخیزد آوایی
تو کجایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی
کی باشدت ای بیخبر از رنج ما پروایی
میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی
بیتو امشب از گیتارم کی برخیزد آوایی
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
تو کجایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی
کی باشدت ای بیخبر از رنج ما پروایی
تو کجایی تو کجایی در خلوت تنهاییام
کی مانده از عشقت به جز افسانه و رویایی
میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی
بیتو امشب از گیتارم کی برخیزد آوایی
تو کجایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی
کی باشدت ای بیخبر از رنج ما پروایی
از رنج ما پروایی
تو کجایی
تو کجایی
تو کجایی

ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.36854410171509Array ( [depedency load] => 0.00061798095703125 [music find] => 0.056617021560669 [t0.1] => 0.05662202835083 [artist musics] => 0.22781014442444 [rate] => 0.23698902130127 [sugesstion] => 0.25013017654419 [sync array] => 0.2503969669342 [titles load] => 0.25067114830017 [comments load] => 0.25110197067261 [best users load] => 0.36525511741638 [before view load] => 0.36525702476501 ) 0.4606