متن آهنگ Why Are You Leaving? از Bomrani feat Arshia Jam

- Bomrani, Arshia Jam

14 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.47254204750061Array ( [depedency load] => 0.00034189224243164 [music find] => 0.039398908615112 [t0.1] => 0.039402961730957 [artist musics] => 0.12823987007141 [rate] => 0.13313984870911 [sugesstion] => 0.14335703849792 [sync array] => 0.22772097587585 [titles load] => 0.2280478477478 [comments load] => 0.22849297523499 [best users load] => 0.47013592720032 [before view load] => 0.47013807296753 ) 0.5278