متن آهنگ Change Your Name از Brett Young

- Brett Young

26 👁
When you see somebody
Who erases everybody in the room
I don't know what to say, I don't know what to do
That's what you did to me when I saw you
Under strung-up white lights, dancin' all alone
I wanna know you like I know every road back home
From that first tell-all, I knew that I'd never, I'd never let you go

Oh, I
I don't wanna change who you are
I don't wanna mess with your dreams
Or get in the way of who you wanna be
No, I
I won't stop your runaway heart
I just wanna be why you stay
Only thing about you that I'd change is
I'd Change Your Name

I can't see 20 years from now
Hell, I can barely see today
Can't promise you your sky won't drop a little rain
When that smile in the mirror disappears
I promise you I'll be right here

Oh, I
I don't wanna change who you are
I don't wanna mess with your dreams
ریتم
دانلود
Or get in the way of who you wanna be
No, I
I won't stop your runaway heart
I just wanna be why you stay
Only thing about you that I'd change is
I'd Change Your Name

I'd change the face you see
When you open up your eyes
I'd change the lips you kiss
When you say goodnight
For the rest of your life

Oh, I
I don't wanna change who you are
I don't wanna mess with your dreams
Or get in the way of who you wanna be
No, I
I won't stop your runaway heart
I just wanna be why you stay
Only thing about you that I'd change is
I'd Change Your Name

Change Your Name
Mmm
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.094897031784058Array ( [depedency load] => 0.00033783912658691 [music find] => 0.028420925140381 [t0.1] => 0.028425931930542 [artist musics] => 0.054831981658936 [rate] => 0.059844017028809 [sugesstion] => 0.067517995834351 [trends] => 0.068526983261108 [sync array] => 0.068773984909058 [titles load] => 0.069021940231323 [comments load] => 0.069418907165527 [abouts load] => 0.06942081451416 [best users load] => 0.091611862182617 [before view load] => 0.091612815856934 ) 0.1483