متن آهنگ You Raise Me Up از Brian Kennedy

- Brian Kennedy

22 👁
When I am down and oh, my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and I wait here in the silence
Until you come and sit a while with me

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
You raise me up to more than I can be

There is no life, no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I'm filled with wonder
Sometimes I feel I glanced eternity

I can stand on mountains, oh
And I am strong when I am on your shoulders
Oh, you raise me up to more that I can be

You raise me up to more that I can be
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سهراب ام جی
یوسف بهراد
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.22813010215759Array ( [depedency load] => 0.00032210350036621 [music find] => 0.02561092376709 [t0.1] => 0.025614976882935 [artist musics] => 0.13558506965637 [rate] => 0.14026212692261 [sugesstion] => 0.14933300018311 [sync array] => 0.15711307525635 [titles load] => 0.1573691368103 [comments load] => 0.15778303146362 [best users load] => 0.22566413879395 [before view load] => 0.22566509246826 ) 0.2821