متن آهنگ Low از Carrie Underwood

- Carrie Underwood

28 👁
Like a cigarette without a light
Like a whippoorwill without the night
A broken buzz that's lost its high
Oh, baby, that's what I feel like

I'm so Low
I'm so Low

Like a diamond ring without a stone
Like a guitar without a song
Everything that was right is wrong
Ever since, baby, you been gone

I'm so Low
I'm so Low
Yeah, I'm Low and blue
I'm so lonesome for you

ریتم
دانلود
Oh, yeah
Oh, whoa, oh
Yeah, yeah

Oh, I've hit rock bottom, I'm in it deep
I can't get no air, I can't get no sleep, without you by my side
I tried to see the light, baby, but I can't
'Cause way down here in the world where I am, the sun don't shine

'Cause I'm Low, Low, Low, Low
I'm so Low
I'm so tangled up and blue
I'm so lonesome for you
And I don't know what to do
'Cause I'm so lonesome for you
Yeah, I'm lonesome for you
ریتم
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.097758054733276Array ( [depedency load] => 0.00034809112548828 [music find] => 0.027681112289429 [t0.1] => 0.02768611907959 [artist musics] => 0.055642127990723 [rate] => 0.060802936553955 [sugesstion] => 0.068379163742065 [trends] => 0.069401025772095 [sync array] => 0.069607973098755 [titles load] => 0.06986403465271 [comments load] => 0.07025408744812 [abouts load] => 0.070255994796753 [best users load] => 0.093148946762085 [before view load] => 0.093151092529297 ) 0.1632