متن آهنگ Can't Get You Out Of My Head از Cathy Dennis feat Cathy Dennis feat The Sweeplings

- Cathy Dennis, Rob Davis, The Sweeplings

46 👁
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
I just can't get you out of my head
Boy your loving is all I think about
I just can't get you out of my head
Boy it's more than I dare to think about
La la la
La la la la la
I just can't get you out of my head
Boy your loving is all I think about
I just can't get you out of my head
Boy it's more than I dare to think about
Every night
Every day
Just to be there in your arms
Won't you stay
Won't you lay
Stay forever and ever and ever and ever
La la la
ریتم
دانلود
La la la la la
La la la
La la la la la
I just can't get you out of my head
Boy your loving is all I think about
I just can't get you out of my head
Boy it's more than I dare to think about
There's a dark secret in me
Don't leave me locked in your heart
Set me free
Feel the need in me
Set me free
Stay forever and ever and ever and ever
La la la
La la la la la
La la la
La la la la la
I just can't get you out of my head
I just can't get you out of my head
I just can't get you out of my head
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

پدرام آزاد
داریوش
محبوب ترین ها
Cathy Dennis feat Cathy Dennis feat The Sweeplings

ارسال

ارسال

0.52648687362671Array ( [depedency load] => 0.00034499168395996 [music find] => 0.13978099822998 [t0.1] => 0.13978600502014 [artist musics] => 0.314377784729 [rate] => 0.3189549446106 [sugesstion] => 0.32859182357788 [sync array] => 0.35140895843506 [titles load] => 0.35169792175293 [comments load] => 0.3521249294281 [best users load] => 0.52261877059937 [before view load] => 0.52261996269226 ) 0.5806