تصویر آهنگ متن آهنگ Asemaan Ham Zamin Mikhorad از Chaartaar از Chaartaar

متن آهنگ Asemaan Ham Zamin Mikhorad از Chaartaar

- Chaartaar


96 👁


صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هر چه ام با تو زیبا ترم
بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت
میخوانمت خط به خط مو به مو
بی تو بی شب افروزی ماندت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد
بی تو بی شب افروزی ماندت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد
صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شد


من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هر چه ام با تو زیبا ترم
بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت
میخوانمت خط به خط مو به مو
بی تو بی شب افروزی ماندت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد
بی تو بی شب افروزی ماندت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.1900429725647Array ( [depedency load] => 0.00027585029602051 [music find] => 0.013053894042969 [t0.1] => 0.013056993484497 [artist musics] => 0.08650279045105 [rate] => 0.090199947357178 [sugesstion] => 0.096439838409424 [sync array] => 0.096609830856323 [titles load] => 0.096827983856201 [comments load] => 0.097163915634155 [best users load] => 0.18816590309143 [before view load] => 0.18816685676575 ) 0.2354