تصویر آهنگ متن آهنگ Dar Hasrate Maah از Chaartaar از Chaartaar

متن آهنگ Dar Hasrate Maah از Chaartaar

- Chaartaar - Baaraan Toee


140 👁


سر بزار روی شونه هام
تا بگم آروم از غصه هام
تا بگم چی اومد به سرم
رفت چرا نازنین دلبرم
عیش و شراب و مستی، کار ما بود
عشق و خدا و هستی، یار مابود
اما شد رنگ زمستون نوبهار ما
بزم مهر و جنون در دل بپا بود
سینه لبریز از شور، از وفا بود
اما غم، آمد به قلبم ای خدا چرا
سوختم، سوختم من از غم
دل او پی یار دیگری بود
که عمر رویای من به سر رسید
باختم، باختم من به او
همه عمر دلداگی رو
که غربت به خانه ام سرک کشید
خستم از دست روزگار
آسمون تو هم با من ببار
چشم من مونده خیره به راه
من شبم در حسرت ماه


عیش و شراب و مستی، کار ما بود
عشق و خدا و هستی، یار مابود
اما شد رنگ زمستون نوبهار ما
بزم مهر و جنون در دل بپا بود
سینه لبریز از شور، از وفا بود
اما غم، آمد به قلبم ای خدا چرا
سوختم، سوختم من از غم
دل او پی یار دیگری بود
که عمر رویای من به سر رسید
باختم، باختم من به او
همه عمر دلداگی رو
که غربت به خانه ام سرک کشید
سوختم، سوختم من از غم
دل او پی یار دیگری بود
که عمر رویای من به سر رسید
باختم، باختم من به او
همه عمر دلداگی رو
که غربت به خانه ام سرک کشید


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20835518836975Array ( [depedency load] => 0.00032401084899902 [music find] => 0.010371208190918 [t0.1] => 0.010374069213867 [artist musics] => 0.090972185134888 [rate] => 0.09469199180603 [sugesstion] => 0.10068106651306 [sync array] => 0.10089111328125 [titles load] => 0.10111999511719 [comments load] => 0.101478099823 [best users load] => 0.2058961391449 [before view load] => 0.20589804649353 ) 0.2632