تصویر آهنگ متن آهنگ Khosha Be Man از Chaartaar از Chaartaar

متن آهنگ Khosha Be Man از Chaartaar

- Chaartaar - Baaraan Toee


173 👁 متن آهنگ Khosha Be Man از Chaartaar - امتیاز 10.0 از 2 نظر


خوشا به من که دست تو پرواز هدیه می کند
خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند
خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو
رسیده ای، نچینمت، منم حریف کال تو
منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو
می نوشم از چشمان تو جرعه به جرعه شعر نو
حافظه دستان من پر شده از دامان تو
می نوشم از چشمان تو جرعه به جرعه شعر نو
حافظه دستان من پر شده از دامان تو
خوشا به من که دست تو پرواز هدیه می کند


خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند
خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو
رسیده ای، نچینمت، منم حریف کال تو
منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو
می نوشم از چشمان تو جرعه به جرعه شعر نو
حافظه دستان من پر شده از دامان تو
---جرعه به جرعه شعر نو حافظه ی دستان من پر شده از دامان تو---


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.26031899452209Array ( [depedency load] => 0.00030183792114258 [music find] => 0.075314044952393 [t0.1] => 0.075320959091187 [artist musics] => 0.15279984474182 [rate] => 0.15668296813965 [sugesstion] => 0.16280293464661 [sync array] => 0.16299986839294 [titles load] => 0.16326689720154 [comments load] => 0.16364598274231 [best users load] => 0.25733184814453 [before view load] => 0.25733399391174 ) 0.3115