متن آهنگ Soledad از Chavela Vargas

- Chavela Vargas

51 👁
Soledad
Fue una noche sin estrellas
Cuando al irte me dejaste
Tanta pena
Y tanto mal

Soledad
Desde el dia en que te fuiste
En el pueblo solo existe un silencio
Convuentual

Soledad
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Los arrollos están secos
En las calles hay mil ecos que te
Gritan sin cesar
Soledad vuelve ya
Aquitar con tus canciones
Para siempre los crespones
Que ensombrecen mis horas

Soledad vuelve ya
Vuelve ya mi Soledad ...
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

پدرام آزاد
ایوان بند
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.40774297714233Array ( [depedency load] => 0.00034594535827637 [music find] => 0.026747941970825 [t0.1] => 0.026751041412354 [artist musics] => 0.20061683654785 [rate] => 0.20539903640747 [sugesstion] => 0.21534895896912 [sync array] => 0.23947787284851 [titles load] => 0.23978495597839 [comments load] => 0.24027490615845 [best users load] => 0.40344095230103 [before view load] => 0.40344190597534 ) 0.4624