متن آهنگ Soledad از Chavela Vargas

- Chavela Vargas


21 👁


Soledad
Fue una noche sin estrellas
Cuando al irte me dejaste
Tanta pena
Y tanto mal

Soledad
Desde el dia en que te fuiste
En el pueblo solo existe un silencio
Convuentual

Soledad


Los arrollos están secos
En las calles hay mil ecos que te
Gritan sin cesar
Soledad vuelve ya
Aquitar con tus canciones
Para siempre los crespones
Que ensombrecen mis horas

Soledad vuelve ya
Vuelve ya mi Soledad ...

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

عماد طالب زاده
عرفان
محبوب ترین ها
Chavela Vargas

ارسال

ارسال

0.21081113815308Array ( [depedency load] => 0.00054192543029785 [music find] => 0.030000925064087 [t0.1] => 0.030004978179932 [artist musics] => 0.13129305839539 [rate] => 0.13639211654663 [sugesstion] => 0.14555406570435 [sync array] => 0.1460440158844 [titles load] => 0.14633011817932 [recent load] => 0.14691996574402 [comments load] => 0.14755201339722 [best users load] => 0.20768713951111 [before view load] => 0.20769000053406 ) 0.2875