متن آهنگ Separate Tables از Chris de Burgh

- Chris de Burgh

52 👁
At Separate Tables we sit down to eat
In separate bedrooms we go to sleep at night
I only wish you knew how much
You've been on my mind;

I think about you when the morning comes
I think about you when all my day is done
Wondering what you are doing now
Are you lonely too?

Because I - I miss you here tonight
And I wish you were by my side
And I don't want to let go;

At Separate Tables we sit down to write
The separate letters that never see the light
ریتم
دانلود
If only we could just agree
To read between the lines;

I want to see you and I know what I will say
We must be crazy to throw it all away
Never knowing what is lost
Before it's all too late;

And I - I miss you here tonight
And I wish you were by my side
And I don't want to let go;

Yes I - I miss you here tonight
And when I hold you by my side
Well I'm not going to let go
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.10126900672913Array ( [depedency load] => 0.0003349781036377 [music find] => 0.02843189239502 [t0.1] => 0.028434991836548 [artist musics] => 0.060365915298462 [rate] => 0.065528869628906 [sugesstion] => 0.07319188117981 [trends] => 0.074553966522217 [sync array] => 0.07480001449585 [titles load] => 0.075062990188599 [comments load] => 0.07543683052063 [abouts load] => 0.075438022613525 [best users load] => 0.097756862640381 [before view load] => 0.097757816314697 ) 0.1561