تصویر آهنگ متن و ترجمه آهنگ A Thousand Years از Christina Perri از Christina Perri

متن و ترجمه آهنگ A Thousand Years از Christina Perri

- Christina Perri

ژانر: پاپ

موضوع: عشق


1944 👁 متن و ترجمه آهنگ A Thousand Years از Christina Perri - امتیاز 9.7 از 6 نظر


Heart beats fast
قلبم تند میزنه

Colors and promises
رنگا و قول و قرارا

How to be brave?
چجوری شجاع باشم؟

How can I love when I'm afraid to fall?
چطوری میتونم عاشق بشم وقتی می ترسم بیفتم؟

But watching you stand alone
اما وقتی می بینم تنها وایسادی

All of my doubt suddenly goes away somehow
تموم شک هام یهو یه جوری از بین میره

One step closer
یه قدم جلوتر

I have died every day waiting for you
هر روز با منتظر بودن واست مُردم

Darling, don't be afraid
عزیزم نترس

I have loved you
عاشقت بوده ام

For a thousand years
واسه هزار سال

I'll love you for a thousand more
واسه هزار سال دیگه هم دوسِت دارم

Time stands still
زمان متوقف شده


Beauty in all she is
زیبایی در همه چیزش هست


I will be brave
شجاع خواهم بود

I will not let anything take away
نمیذارم هیچی از دستم بره

What's standing in front of me
چیزی که روبروم ایستاده

Every breath
هر نفس

Every hour has come to this
هر لحظه به اینجا ختم میشه

One step closer
یه قدم جلوتر

I have died every day waiting for you
هر روز با منتظر بودن واست مُردم
Darling, don't be afraid
عزیزم نترس

I have loved you
عاشقت بوده ام

For a thousand years
واسه هزار سال

I'll love you for a thousand more
واسه هزار سال دیگه هم دوسِت دارم

And all along I believed I would find you
و همیشه باور داشتم که پیدات میکنم

Time has brought your heart to me
زمان قلبتو به من رسوند

I have loved you for a thousand years
واسه هزار سال عاشقت بودم

I'll love you for a thousand more
واسه هزار سال دیگه هم دوسِت دارم

One step closer
یه قدم جلوتر


One step closer
یه قدم جلوتر


I have died every day waiting for you
هر روز با منتظر بودن واست مُردم

Darling don't be afraid
عزیزم نترس

I have loved you
عاشقت بوده ام

For a thousand years
واسه هزار سال

I'll love you for a thousand more
واسه هزار سال دیگه هم دوسِت دارم

And all along I believed I would find you
و همیشه باور داشتم که پیدات میکنم

Time has brought your heart to me
زمان قلبتو به من رسوند

I have loved you for a thousand years
واسه هزار سال عاشقت بودم

I'll love you for a thousand more
واسه هزار سال دیگه هم دوسِت دارمریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.19737505912781Array ( [depedency load] => 0.00030398368835449 [music find] => 0.016999006271362 [t0.1] => 0.017001152038574 [artist musics] => 0.09106707572937 [rate] => 0.09459114074707 [sugesstion] => 0.10086297988892 [sync array] => 0.1010479927063 [titles load] => 0.10132002830505 [comments load] => 0.10166215896606 [best users load] => 0.19491600990295 [before view load] => 0.19491815567017 ) 0.2442