متن آهنگ Señorita از Claydee

- Claydee


163 👁


(Andy:)
¡Oye, chiquita!
Espero un momento
Quiero hablar contigo, ¡eh!

(Ermal:)
Hej! Ma mori mëndjen
Hej! Ma mori zemrën
Hej! M'i mori lekët
Aj, aj , aj

Hej! Ma bleu makinën
Hej! Ma bleu fustanin
Hej! Ma bleu dyqanin
Aj, aj, aj

Hej! Ma more mëndjen
Hej! Ma more zemrën
Hej! M'i more lekët
Aj, aj , aj

Hej! Ma ble dhe makinën
Hej! Ma ble dhe fustanin
Hej! Ma ble dhe dyqanin
Aj, aj, aj

(Claydee:)
Hey, señorita
I'm gonna teach ya
Just step into my world
I'll be your leader

Hey, señorita
I wanna save ya
All you have to say is:
"Baby, I believe ya"

Hej! Na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

Hey, señorita
Just step into my world
I'll be your leader

Hey, señorita
All you have to say is:
"Baby, I believe ya"

(Ermal:)
Hej! Ma mori mëndjen
Hej! Ma mori zemrën
Hej! M'i mori lekët


Aj, aj , aj

Hej! Ma bleu makinën
Hej! Ma bleu fustanin
Hej! Ma bleu dyqanin
Aj, aj, aj

Hej! Ma more mëndjen
Hej! Ma more zemrën
Hej! M'i more lekët
Aj, aj , aj

Hej! Ma ble dhe makinën
Hej! Ma ble dhe fustanin
Hej! Ma ble dhe dyqanin
Aj, aj, aj

(Claydee:)
Hey, señorita
I'm gonna teach ya
Just step into my world
I'll be your leader

Hey, señorita
I wanna save ya
All you have to say is:
"Baby, I believe ya"

Hej! Na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

(Andy:)
Now, everybody, listen up
If you having a good time I wanna see your hands up in the air
Let's go

(Claydee:)
Hey, señorita
I'm gonna teach ya
Just step into my world
I'll be your leader

Hey, señorita
I wanna save ya
All you have to say is:
"Baby, I believe ya"

Hej! Na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na
Hej! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سهراب ام جی
7 باند
محبوب ترین ها
Claydee

ارسال

ارسال

0.20424008369446Array ( [depedency load] => 0.00047516822814941 [music find] => 0.012298107147217 [t0.1] => 0.012302160263062 [artist musics] => 0.09119701385498 [rate] => 0.094953060150146 [sugesstion] => 0.1014621257782 [sync array] => 0.10171818733215 [titles load] => 0.10198497772217 [comments load] => 0.10237503051758 [best users load] => 0.2021791934967 [before view load] => 0.20218110084534 ) 0.2589