متن آهنگ A New Swan Queen از Clint Mansell

- Clint Mansell


3 👁


Instrumentalریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.16115999221802Array ( [depedency load] => 0.00043678283691406 [music find] => 0.028489828109741 [t0.1] => 0.02849292755127 [artist musics] => 0.11080598831177 [rate] => 0.11436700820923 [sugesstion] => 0.1204309463501 [sync array] => 0.12066388130188 [titles load] => 0.12089991569519 [recent load] => 0.12142300605774 [comments load] => 0.12177300453186 [best users load] => 0.15909886360168 [before view load] => 0.1591010093689 ) 0.2185