متن آهنگ Parachutes از Coldplay

Parachutes - Coldplay


12 👁


In a haze, a stormy haze
I'll be round, I'll be loving you always
AlwaysHere I am and I'll take my time
Here I am and I'll wait in line always
Always

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

آرمین 2afm
مهراب
محبوب ترین ها
Coldplay

ارسال

ارسال

0.37000608444214Array ( [depedency load] => 0.00036096572875977 [music find] => 0.15976595878601 [t0.1] => 0.1597728729248 [artist musics] => 0.35064291954041 [rate] => 0.35607099533081 [sugesstion] => 0.36223602294922 [sync array] => 0.36256289482117 [titles load] => 0.36285901069641 [recent load] => 0.36591100692749 [comments load] => 0.36653995513916 [best users load] => 0.36763906478882 [before view load] => 0.36764001846313 ) 0.4820