تصویر آهنگ متن آهنگ Distant Lover از Dang Show از Dang Show

متن آهنگ Distant Lover از Dang Show

- Dang Show - Dang Show Room


160 👁 متن آهنگ Distant Lover از Dang Show - امتیاز 8.0 از 1 نظر


یار بیگانه نوازم شرح عشق جانگدازم
قصه ای از سوز وسازم باتو می گویم امشب
تا که چشمم را گشودم شمع شب های تو بودم
شعله زد بر تار و پودم آه جانسوزم بر لب
تو ندانی که چه کردی به من و دل من به خدا
چه غمت از من بی دل تو کجا من خسته کجا
رهگذاره بی نصیبی بی قراری بی شکیبی
تا سحر گه ناله سر کرده نیمه شب ها در سیاهی
بی نصیبی بی پناهی از سر کویَت گذر کرده.
یار بیگانه نوازم
شرح عشق جانگدازم
قصه ای از سوز وسازم


باتو می گویم امشب.
تا که چشمم را گشودم
شمع شب های تو بودم
شعله زد بر تار و پودم
آه جانسوزم بر لب.
به که گویم چه بجویم که چه کرده غم تو به ما
تو کجایی چه نوایی که کسی نشنیده تو را.
نیمه شب ها در خیابان عاشقی در زیر باران
می نوازد موی یه مهتاب یاد یارم در میان
رنگ آواز قناری لغزش آرام من در خواب.


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.18898797035217Array ( [depedency load] => 0.00030803680419922 [music find] => 0.012327909469604 [t0.1] => 0.012331008911133 [artist musics] => 0.084505081176758 [rate] => 0.088330984115601 [sugesstion] => 0.094551086425781 [sync array] => 0.094799041748047 [titles load] => 0.095036029815674 [comments load] => 0.095417022705078 [best users load] => 0.18707704544067 [before view load] => 0.18707799911499 ) 0.2351